Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van april 2018. Jouw privacy is belangrijk voor Trendy Living, we leggen je daarom graag uit welke gegevens we van je verzamelen en wat we daarmee doen.

De Trendy Living Privacyverklaring geldt voor alle websites van Trendy Living en aan ons verbonden ondernemingen die links naar deze verklaring hebben, maar geldt niet voor onze ondernemingen die een eigen Privacyverklaring hebben opgesteld.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van Trendy Living en ondernemingen die aan ons verbonden zijn, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies worden gebruik.

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met je hebben.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Je kunt er op verschillende manieren en op verschillende momenten voor kiezen om je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kun je bijvoorbeeld je naam en contactgegevens verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je een product bestelt, als er een bestelling moet worden verwerkt, als je je inschrijft voor een service of nieuwsbrief, als je een abonnement wilt afsluiten, indien je een leverancier of deelnemer bent, als je zaken met ons wilt doen. Wil je iets van ons kopen, dan verstrek je wellicht ook je creditcard- of bankgegevens en als je solliciteert op een vacature bij Trendy Living, dan geef je ons misschien een beschrijving van je opleiding en werkervaring (je cv). Als je aan ons doorgeeft dat je niet wilt dat wij deze verzamelde informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van jouw verzoek, dan zullen wij die wens natuurlijk respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als je een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door jouw browser wordt toegezonden. Je IP-adres bijvoorbeeld, of het type browser dat je gebruikt en de taal daarvan, de tijd van je bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die je binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die je uitvoert terwijl je onze websites bezoekt.

We kunnen daarnaast ook gebruikmaken van technieken om vast te stellen of je een e-mail hebt geopend en of je op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze marketingactie. Die kunnen we vervolgens persoonlijker maken en we kunnen ons contact met jou afstemmen op jouw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vind je hieronder.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met onze klanten beter af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier we je persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Afhandeling van transactieaanvragen

Als je iets bij Trendy Living aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, marketingmateriaal, of een vraag aan onze klantenservice, dan gebruiken we de informatie die je verstrekt voor het afhandelen van je aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld een van onze deelnemers, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personaliseren van onze websites

De informatie die we over je verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld content aanbieden waar je belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor eenvoudiger maken voor onze klanten.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld meer informatie sturen over het gebruik of de functie van je aankoop. Daarnaast bieden we op onze website een chatfunctie aan om je direct te helpen met eventuele vragen. De persoonsgegevens die je ons via deze chats verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring, dus uitsluitend voor het afhandelen van je order.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over je hebben verzameld, kan de door jou aan Trendy Living verstrekte informatie door ons gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Voordat we dat doen, geven we je de kans om aan te geven dat jouw gegevens niet op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt, geef het aan wanneer we je bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

Sollicitaties

Als je bij Trendy Living solliciteert of als je reageert op een vacature die al dan niet op een website van Trendy Living is geplaatst, kan het zijn dat je ons informatie over jezelf verstrekt, bijvoorbeeld je cv. Wij kunnen die informatie overal binnen ons bedrijf gebruiken om je sollicitatie of reactie af te handelen. Gaan we niet samen in zee? Dan ontvang je per mail of telefonisch een afwijzing. Na deze afwijzing verwijderen we alle gegeven die je verstrekt hebt tijdens de sollicitatieprocedure binnen 31 dagen.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij Trendy Living is het een algemene praktijk om gesprekken te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van ons personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake klachtenafhandeling.

Op alle andere content die je beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die je kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee je jouw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als je meer wilt weten over jouw rechten en plichten. Houd er rekening mee dat de content die je op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten Trendy Living.

Bescherming van rechten en eigendommen van Trendy Living en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Trendy Living of onze deelnemers in het geding zijn, kunnen wij jouw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor je persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor deelnemers

Indien je een Trendy Living deelnemer bent of vertegenwoordigt, kun je websites van Trendy Living bezoeken of informatie ontvangen die specifiek bedoeld is voor onze deelnemers. Gegevens die je op een dergelijke site deelt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met jou, met de deelnemer die je vertegenwoordigt en met onze deelnemers in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij jouw informatie gebruiken om je contact met je op te nemen voor een zakelijk voorstel. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere deelnemers (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van Trendy Living. In verband met een bepaalde transactie kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland

Trendy Living is op dit moment actief in Nederland en België. Het kan echter voorkomen dat gegevens die we over jou verzamelen worden opgeslagen in databases en op servers die niet in Nederland zijn gevestigd, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Wij kiezen er bewust voor om die gegevens onder geen beding met derden te delen, tenzij daar wettelijke grond toe is. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van jouw persoonsgegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar je informatie minder goed wordt beschermd door de wet, Trendy Living jouw informatie desondanks op de hier beschreven manier zal behandelen.

Social Media

Facebook: Het social media-platform Facebook verzamelt gegevens over het gebruik van het platform, maar bewaart ook de persoonsgegevens van haar gebruiker. Onderdeel van deze gegevens zijn bijvoorbeeld naam, leeftijd, woonplaats, opleiding, werkgever, etc. Facebook slaat de verzamelde gegevens op in Amerika.

Instagram: Een dochteronderneming van Facebook. Instagram verzamelt gegevens over haar gebruikers en diens gebruik van de applicatie. Daarnaast verzamelt het platform persoonsgegevens zoals naam, geslacht, leeftijd en woonplaats. Instagram slaat haar gegevens op in Amerika.

Pinterest: Pinterest biedt haar gebruikers de mogelijkheid om online moodboards te maken. Hiervoor maakt de applicatie gebruik van cookies. Daarnaast verzamelt Pinterest gegevens over het surfgedrag, het gebruik van het platform en persoonsgegevens van haar gebruikers. Pinterest slaat deze gegeven op in Amerika.

YouTube: Het videoplatform YouTube wordt gebruikt om video’s te uploaden. YouTube verzamelt gegevens over het gebruik van het platform en haar gebruikers. Van gebruikers met een profiel bewaart YouTube bijvoorbeeld de naam, woonplaats, zoek- en kijkgeschiedenis. YouTube bewaart deze gegevens in Amerika.

Linkedin: Het professionele platform LinkedIn verzamelt gegevens over haar gebruikers en hun gebruik van het platform. Denk hierbij aan naam, woonplaats, vaardigheden, werk- en opleidingsverleden en huidige werkgever. LinkedIn slaat deze gegevens op in Amerika.

MailChimp: Is verantwoordelijk voor de verzending van onze wekelijkse nieuwsbrief. Hiervoor verzamelt MailChimp gegevens over lezers en ontvangers van de nieuwsbrief en hun klik- en surfgedrag. Verder verzamelt MailChimp persoonsgegevens zoals naam, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. MailChimp wordt gehost in Europa en Amerika.

Mandrill: Mandrill is een dochteronderneming van MailChimp, maar verstuurt geen persoonsgegevens naar diens servers. Mandrill wordt gehost in Europa en Amerika.

Later: Later wordt gebruikt voor het publiceren van berichten op social media-platformen Instagram, Facebook en Pinterest. Behalve informatie over deze ‘posts’ verzamelt Later ook informatie over de volgers van onze platformen. Later verzamelt bijvoorbeeld de gebruikersnaam en activiteit van onze volgers. Gegevens die Later verzamelt, worden opgeslagen in Amerika.

Iconosquare: Iconosquare verzamelt gegevens over onze social media-platformen en diens volgers. Deze gegevens worden opgeslagen in Amerika.

Website/-shop

ShopManager: Ons eigen productmanagementsysteem. We verzamelen persoonsgegevens over onze klanten, de orderhistorie, artikeleninformatie en voorraadgegevens. De database en interface worden gehost in Amsterdam, Nederland.

WebShop: De database en interface van onze webshop worden gehost in Amsterdam, Nederland.

HROffice: We verzamelen persoonsgegevens over onze sollicitanten, bijvoorbeeld een motivatiebrief en cv.

Support

Zendesk: Via Zendesk communiceert onze klantenservice over orders en betaalgegevens. We verzamelen ook persoonsgegevens. Zendesk wordt gehost in Europa.

ZoPim: Een dochteronderneming van Zendesk die de chatfunctie van onze klantenservice ondersteunt. ZoPim verzamelt klantgegevens, informatie over orders en betaalgegevens. ZoPim wordt gehost in Europa.

Adyen: Onze betaalagent. We verzamelen betaalverkeer en creditcardinformatie. De gegevens worden opgeslagen in Engeland.

Intersolve: Onze cadeaukaartverstrekker, Intersolve verzamelt betaalgegevens, maar geen persoonsgegevens. De cadeaukaarten zijn anoniem. Gegevens worden opgeslagen in Nederland.

Tracking

Google Analytics: Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over de bezoekers van onze websites en hun zoek- of klikgedrag. De services van Google worden gehost in Europa en Amerika.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen jouw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. Daarom implementeren we naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om je informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze deelnemers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie

Voor consumenten:

Wij bewaren je registratiegegevens zo lang je account actief is of voor zover dit nodig is om diensten aan jou te verlenen. Indien je ons wilt verzoeken je registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten te verlenen, kun je op ieder gewenst moment contact met opnemen met klantenservice@loods5.nl/088-65505555. We zullen je registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Voor deelnemers:

Als je deelnemer bent, of wilt worden bij Trendy Living, deel je specifieke informatie over jouw onderneming. Bijvoorbeeld de naam, contactinformatie en KvK-gegevens. Deze gegevens worden door onze commerciële afdeling gebruikt om je te informeren over mogelijkheden tot deelname of een andere samenwerking bij of met Trendy Living. De gegevens worden uitsluitend voor deze informatieverstrekking gebruikt en niet met anderen gedeeld, tenzij je dat expliciet toestaat. Wij nemen je e-mailadres ook op ten behoeve van een nieuwsbrief over de zakelijke ontwikkelingen met betrekking tot Trendy Living. De opgeslagen gegevens kunnen behalve door onze commerciële afdeling, ook worden ingezien door interne ICT beheerders. De duur van de opslag van deze gegevens is wat ons betreft voor onbepaalde tijd, in principe zolang je interesse hebt om deel te nemen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of op een later moment van gedachten veranderen, dan verwijderen we je gegevens uit ons bestand of laten we die wijzigen. Neem hiervoor rechtstreeks contact op via deelnemen@loods5.nl of via 088-6550605.

Voor sollicitanten:

Als je bij ons solliciteert, bewaren we jouw gegevens om je eventueel in de toekomst een aanbod te doen voor een andere functie. Dit betekent dat we gegevens bewaren over jouw werk- en opleidingsverleden, je adres, contactgegevens en de motivatiebrief die je ons toestuurde. Als je niet wilt dat je gegevens door ons bewaard worden, of als je niet benadert wenst te worden voor andere functies, kun je dit tijdens het sollicitatieproces aangeven of nadien wijzigen door contact op te nemen met hr@loods5.nl/088-6550634.

Cookies, webbeacons en andere technieken

Zoals boven vermeld, leggen we informatie over je bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites, om jouw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met je af te stemmen op jouw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder scripts, tags, Local Shared Objects (Flash cookies) en een techniek genaamd “cookies”. Een cookie is informatie die door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), en ook voor het vereenvoudigen van de werking van websites. We gebruiken ook cookies om het gebruik van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, dat doen we door de gegevens te koppelen aan een profiel en aan je gebruikersvoorkeuren. We versleutelen de informatie die we verzamelen over je bezoek en plaatsen nooit persoonsgegevens in de cookie zelf.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden je progressie van pagina naar pagina bij, zodat je niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die je tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoeken aan onze websites. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als je de browser opnieuw start.

Het is mogelijk om je privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via je webbrowser. Zoek onder het kopje “Tools” of “Extra” (of een vergelijkbaar kopje) in jouw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kun je de browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. Je krijgt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. Je kunt je browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat je bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites, adviseren we je het gebruik van cookies ingeschakeld te laten. Als je cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina’s niet goed afgebeeld en kun je bijvoorbeeld geen artikelen in je winkelwagentje plaatsen, kun je niet afrekenen en kun je op onze website geen profiel aanmaken of gebruik maken van diensten waarvoor je moet inloggen.

Onze cookieverklaring kun je hier lezen.

Advertenties op internet

We plaatsen geen advertenties van derden op onze websites, maar we adverteren wel op websites van anderen. Maak jezelf daarom vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent jouw internetgebruik. Mocht een van onze advertenties niet voor jou bedoeld zijn, of wil je onze advertenties liever niet meer zien, laat ons dat dan weten door (bijvoorbeeld op Facebook of Instagram) aan te geven dat je deze advertentie niet meer wilt zien. Gegevens die we over je verzamelen door onze advertenties delen wij nooit met derden.

Links naar niet-Trendy Living websites en naar applicaties van derden

Om het mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop je wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community’s op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden gebruiken zodat je je vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan een community.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Trendy Living websites aanbieden.

Op je gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dien je je op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.

Trendy Living is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen

Als er wijzigingen worden gedaan of updates zijn voor deze Privacyverklaring, laten we je dat weten.

Plaats in winkelmand